Култура компаније

Стил људи Ксуанли је:

Дајте све од себе и инсистирајте на сталном побољшању;увек иновирајте и инсистирајте на ефективној иновацији.

Основне вредности Ксуанлија:

Купци на првом месту, квалитет на првом месту, тежња за изврсношћу, истинитост, тимски рад и поштовање појединаца.

Визија компаније:

У наредних пет година у подиндустрији

Да будете референтно предузеће, будите специјализовани и рафинирани, и дубоки и широки.

ф860б73ф